Maak kennis met de Hofsteden…


Jaarlijks wordt in het voorjaar een evenement georganiseerd langs de Bloemendaalseweg in Gouda, dat afhankelijk van het weer 20.000 bezoekers trekt. Het evenement duurt twee dagen van 11.00-17.00 uur, op zaterdag en zondag, meestal in de maand mei. Het heeft een historie van meer dan 40 jaar.
De activiteiten spelen zich af in en rond de oude hofsteden, gelegen langs de lange smalle Bloemendaalseweg. Dit is een oud veenlint dat loopt van het centrum van Gouda tot aan de viaduct onder de A20 richting Waddinxveen. Het vormt een mooie groene buffer tussen twee grote Goudse woonwijken: Bloemendaal en Plaswijck. De weg is afgesloten voor snelverkeer en is een druk gebruikte fietsroute naar station, school en werk.
In de oude hofsteden vinden vele sociaal culturele activiteiten plaats. In de boerderijen zijn bijvoorbeeld gevestigd:


Tijdens de Hofstedendagen houden alle deelnemende hofsteden open huis en organiseren zij activiteiten voor volwassenen en kinderen. Demonstraties, exposities, theater, dans, kinderspelen, wedstrijden dressuur, muziek, informatie, oude ambachten, informatie, hapjes en drankjes. Ook andere panden en organisaties nemen deel of houden activiteiten.

De Stichting Goudse Hofstedendagen coördineert het geheel aan activiteiten, vóór, tijdens en na het weekend.Verleden


In oude tijden brachten boeren hun groenten en fruit met schuiten door de sloten langs de oude Bloemendaalseweg naar de markt in Gouda. Begin jaren zeventig gingen er stemmen op om alle boerderijen langs dit historische veenlint te slopen ten behoeve van de stadsuitbreiding Bloemendaal.Er werd begonnen met koop en onteigening om een snelle ontsluitingsweg aan te leggen op de plek waar fruitbomen bloeiden, weide- en watervogels snaterden en boerderijdieren leefden.
Flatgebouwen, een verpleeghuis en scholen begonnen de omgeving te ontsieren. Felle protesten in en buiten de gemeenteraad hebben
er toe geleid dat vele boerderijen behouden bleven. Hoe verder van het stadscentrum, hoe meer hofsteden behouden konden worden.
In 1972 werd de Stichting Goudse Hofsteden in het leven geroepen, die als doel kreeg een sociaal culturele bestemming te geven aan deze boerderijen. Er stonden er nog een stuk of twintig.
In het jaar 1977 hadden acht boerderijen een bestemming gekregen: ponyclub, kinderboerderij, buurthuis, creatief centrum, zorgboerderij, twee kunstenaars ateliers met woonhuis en het kantoor van de Stichting Goudse Hofsteden met ruimte voor clubs.
De Bloemendaalseweg werd een veelgebruikte fietsroute naar station, centrum, scholen, etc.

Op zaterdag 23 en zondag 24 april 1977 werden ter viering van het eerste lustrum van Gouda's grootste welzijnsproject voor het eerst twee "open dagen" van de Goudse Hofsteden gehouden. "Mochten deze dagen slagen, dan is de kans groot dat het een jaarlijks terugkerend gebeuren zal gaan worden", werd door de toenmalige voorzitter E. Hopman gemeld.
Sindsdien zijn meer boerderijen in gebruik genomen en zijn deze Goudse Hofstedendagen een niet meer weg te denken evenement buiten het stadscentrum van Gouda.

In 1997 stopte de Stichting Goudse Hofsteden met de organisatie. Verhuur en onderhoud van de boerderijen werden voortaan uitgevoerd door de gemeente Gouda. Toch begonnen de gebruikers van de boerderijen in het voorjaar van 1998 spontaan met de voorbereidingen van de 21ste versie van de Goudse Hofstedendagen. Een klein Comité zorgde voor coördinatie en publiciteit.

In 1999 werd de Stichting Goudse Hofstedendagen opgericht, speciaal voor het jaarlijks organiseren van dit unieke evenement.
Eenmaal - in 2001 - ging het feest niet door. De uitbraak van het mond- en klauwzeervirus gooide roet in het eten. Daarom werd niet in 2001 maar in 2002 "Een kwart eeuw Hofstedendagen" uitbundig gevierd, met veel extra activiteiten, de uitgave van een fraai jubileumboekje en een spectaculair Concours d'Élégance.

In 2012 werd voor de 35ste keer dit unieke niet-commerciële evenement georganiseerd. Als vanouds met uiteenlopende activiteiten voor zeer jong tot stok-oud. Muziek, theater, kunst en cultuur, informatie, kinderspelen, educatie, laagdrempelig en veelal zonder de portemonnee te hoeven trekken. Een bescheiden subsidie van gemeente Gouda en wat vriendelijke sponsoren maakten dit mogelijk.
Een prestatie in tijden van crisis en bezuinigingen! Gemeente Gouda is al enige jaren bezig haar vastgoed te verkopen en ook de fraaie hofsteden langs de Bloemendaalseweg worden aangeboden aan de gebruikers of aan particulieren. Maar... op 12 en 13 mei 2012 wapperden de vlaggen als vanouds en werden bezoekers overal gastvrij ontvangen!

Het jaar 2016 werd het Waddinxveense deel van de Bloemendaalseweg, en aangelegen gebied bij de Hofstedendagen betrokken.Heden


Tegenwoordig is de Stichting Goudse Hofstedendagen nog altijd op eenzelfde manier actief. De statutaire doelstelling van de stichting luidt: het continueren van de Hofstedendagen en voorts alles wat hiermee verband kan houden.
Het doel is het handhaven en verder uitbreiden van de belangstelling voor de sociaal culturele activiteiten in de hofsteden langs de Bloemendaalseweg en bij te dragen aan het behoud van het fraaie landschap en de historische hofsteden.
In de praktijk betekent dit dat de stichting de algemene coördinatie in handen heeft. Het Bestuur draagt zorg voor:


De deelnemers (bewoners en gebruikers van de Hofsteden) verzorgen daarnaast ieder hun eigen programma.
Het evenement is vrij toegankelijk, laagdrempelig, niet commercieel van opzet en vele activiteiten zijn gratis.
Het evenement wordt door gemeente Gouda gesteund met een bescheiden waarderingssubsidie en wordt tevens ondersteund door een gelimiteerd aantal geselecteerde sponsors.


Klik hier voor het programma van de Hofstedendagen op 20 en 21 mei 2017, een jubileum, dit jaar worden de Hofstedendagen voor de 40e keer gehouden.


Hofstedendagen Links en sponsors Plattegrond